Adresas: 
Žirmūnų g. 110, Vilnius
Tel.: 5-277 5839
Fax.: 5-277 5839

Internetinė svetainė: 
http://www.pasaka.info

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo programos

Svarbiausias ugdymo tikslas:
Bendradarbiauti su šeima, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės vystymosi ir jo integracijos į visuomenę sėkmę.

 

Darželyje yra:
lopšelio grupė
2 priešmokyklinės grupės
Montessori grupė
2 Valdorfo grupės
4 grupės dirba pagal visuminio kompleksinio ugdymo metodą.
 

Mūsų veiklos kryptys:
Kurti ekologiškas sąlygas vaiko sveikatai ir ugdymui(si).
Skatinti kiekvieno vaiko saviraišką.
Personalui siekti vidinio tobulėjimo, plėsti kompetencijas, savo įgytomis žiniomis, gebėjimais dalintis su kitais bendruomenės nariais.